Wróć do przeglądu

Kain zabija Abla

Księga Rodzaju 4:8

Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole! A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 4, wersety od 1 do 8 1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. 2 Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. 3 Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych; 4 Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. 5 Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. 6 I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? 7 Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. 8 Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole! A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go.

Wyjaśnienie tego obrazu

Kain i Abel, dwaj synowie Adama i Ewy, składają dwie ofiary Bogu. Abel jest pasterzem owiec i składa jedno ze swoich pierworodnych zwierząt w ofierze. Kain składa ofiarę z plonów ziemi. Bóg “wejrzał na Abla i na jego ofiarę”, ale nie na Kaina i jego ofiarę. Gdy Kain to zauważa, rozwściecza się i zabija swojego brata. To tragiczne skutki upadku pierwszych ludzi. Na obrazie podkreślono zawód Abla - pasterza - przez przedstawienie owiec i pasterskiego kija. Ta wydarzenie przypomina o Jezusie, który nazywa siebie dobrym Pasterzem. Można to przeczytać w Ewangelii Jana 10. Jezus mówi tam: “Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.” Dokładnie to zrobił Jezus: oddał swoje życie na krzyżu i wziął na siebie karę za grzech. Dzięki Jego śmierci, możliwe jest życie wieczne. W Księdze Zachariasza 13, werset 7 znajduje się proroctwo o Jezusie jako Pasterzu: “Uderz pasterza i będą rozproszone owce” W Ewangelii Mateusza 26, werset 31 Jezus cytuje to proroctwo, a wkrótce potem widzimy, że uwięzienie i śmierć Jezusa rzeczywiście prowadzą do rozproszenia Jego uczniów.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?