Wróć do przeglądu

Rzomowa Jezusa z Piotrem

Ewangelia Jana 21:15

Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Jana 21, wersety od 15 do 19 15 Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje. 16 Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś owieczki moje. 17 Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje. 18 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. 19 A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.

Wyjaśnienie tego obrazu

Po zmartwychwstaniu Jezusa z martwych, kilkukrotnie ukazuje się on osobiście swoim uczniom. Tym razem pojawia się nad Jeziorem Galilejskim. Uczniowie łowili całą noc bez rezultatu. Wówczas Jezus cudownie zapewnia im obfite łowisko ryb. Ten połów jest obrazem dużej liczby ludzi, którzy staną się uczniami Jezusa, gdy wyśle swoich uczniów jako “rybaków ludzi”. Po posiłku na brzegu Jezus rozmawia z Piotrem. Gdy Jezus był przesłuchiwany w domu arcykapłana, Piotr trzy razy się Go zaparł. Trzy razy zaprzeczył, że Go zna. Teraz Jezus trzy razy pyta, czy Piotr Go kocha. Piotr trzy razy odpowiada twierdząco, choć słabszymi słowami: “Wiesz, że cię miłuję”. Piotr poznał samego siebie jako osobę, która okazała się niewierna Jezusowi, gdy przychodziło coś zrobić. To sprawiło, że stał się pokorny. Jezus okazuje Piotrowi swoją wybaczającą miłość. Przywraca go do urzędu apostoła: powierza mu zadanie pasterza dla swoich owiec. Uczniowie Jezusa są tu porównani do stada owiec. W wersetach 18 i 19 Jezus mówi następujaco, że naśladowanie Go będzie dla Piotra oznaczać śmierć. W Drugim Liście Piotra 1, wersie 14, dowiadujemy się, że Piotr tak to zrozumiał: “iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz, Jezus Chrystus, objawił.” Piotr teraz przyjmuje konsekwencje naśladowania Jezusa. Wiara w Jezusa Chrystusa jest wystawiana na próbę, tak jak metal jest oczyszczany lub próbowany w ogniu. W listach, które Piotr pisze do wspólnot Chrystusa około 30 lat później, zachęca ich, by nie byli zdziwieni ogniem próby ich wiary. Ponieważ naśladowanie Jezusa Chrystusa oznacza współuczestnictwo w Jego cierpieniu, aby później podzielić się również Jego chwałą i zwycięstwem nad śmiercią. Piotr wzywa wierzących: “bądźcie zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej,”. Pierwszy List Piotra 3, werset 15. Jako pasterz stada Chrystusa, wzywa również innych do pilnowania stada Bożego, by pozostać czujnym wobec pokus diabła i być wzorem dla stada.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?