Wróć do przeglądu

Wyrzuty sumienia Piotra

Ewangelia Łukasza 22:62

I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 22, wersety od 54 do 62 54 Pojmawszy go tedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. 55 A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich. 56 Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: I ten był z nim. 57 On zaś zaparł się, mówiąc: Niewiasto, nie znam go. 58 A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł: I ty jesteś z nich. A Piotr rzekł: Człowieku, nie jestem. 59 A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc: Doprawdy, i ten był z nim, jest przecież Galilejczykiem. 60 Piotr zaś odrzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. 61 A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra; i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. 62 I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.

Wyjaśnienie tego obrazu

Zaparcie się Piotra zostało przepowiedziane przez Jezusa. Zwraca się do Piotra jego dawnym imieniem - Szymon. Pan rzekł: “Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.” Ewangelia Łukasza 22, wersety 31 i 32 Podobnie jak w przypadku Hioba - zobacz Księga Hioba 1, wersety od 6 do 12 i Księga Hioba 2, wersety od 1 do 7 - szatan wnosił do Boga o możliwość wystawienia Piotra na próbę, aby go strącić. Jednak szatan może to zrobić tylko wtedy i tylko w takim zakresie, jak na to pozwoli Bóg. Celem szatana jest doprowadzenie uczniów do utraty wiary i oskarżenia ich przed Bogiem. Wobec szatana, który chce zgubić uczniów, Jezus występuje jako ich Wstawiciel: “Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja,” itd. Przecież Piotr wcześniej wyznał: “Ty jesteś Chrystus, Syn Boży.” Ewangelia Łukasza 9, werset 20 Ale teraz Bóg pozwala szatanowi wystawić Piotra na próbę. Dzięki modlitwie Chrystusa, wiara Piotra ostatecznie nie zniknie w tej próbie, ale zostanie oczyszczona i umocniona. Szatan doprowadza Piotra do tego, że trzy razy się zapiera. Wtedy Jezus odwraca się i spogląda na Piotra. Następnie Piotra ogarnia głęboki żal. Wychodzi na zewnątrz i gorzko płacze. Na obrazie widać, jak Piotr schodzi po schodach prowadzących do domu arcykapłana. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus rozmawia z Piotrem nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Zobacz Ewangelię Jana 21. Piotr ponownie oddaje się Jezusowi i otrzymuje zadanie bycia “pasterzem” dla owiec Jezusa (jego wyznawców).

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?