Wróć do przeglądu

Noe ostrzega ludzi

Księga Rodzaju 6:5

A Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 6, werset 5 5 A Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. 2 List Piotra 2, wersety 5 i 9 5 Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. (...) 9 Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania.

Wyjaśnienie tego obrazu

Po upadku, ziemia jest pełna przemocy i niesprawiedliwości. Bóg żałuje, że stworzył ludzi. Jednym wybranym przez Boga mężczyzną jest Noe. On ‘znalazł łaskę w oczach Pana’. Księga Rodzaju 6, werset 8. Bóg mówi Noemu, że nadchodzi wielka powódź, która zatopi wszystkich ludzi i zwierzęta. Noe otrzymuje od Boga polecenie i szczegółowe instrukcje dotyczące budowy wielkiego statku. W tej arce Noe i jego rodzina, a także duża liczba zwierząt, będą bezpieczni podczas powodzi. Przez wiele lat Noe pracuje nad arką. Ludzie, którzy widzą go budującego, prawdopodobnie się z niego śmieją, ponieważ nie widzą żadnej wody i nie wierzą w powódź. Noe ostrzega ich przed nadchodzącym sądem Bożym. W Drugim Liście Piotra 2, wersecie 5, Noe zostaje nazwany ‘zwiastunem sprawiedliwości’. Z Księgi Ezechiela 33, werset 11, wiemy, że Bóg ‘nie ma upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył.!’ W Ewangelii Mateusza 24, wersecie 37, znajduje się ciekawa analogia: Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (Jezusa). Podobnie jak potop, również powrót Jezusa będzie dla wielu ludzi niespodziewany. Przyjdzie wtedy jako sędzia i będzie sądził żywych i umarłych.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?