Wróć do przeglądu

Gedeon i Midiańczycy

Księga Sędziów 7:19

Gdy tedy Gedeon wraz ze stu mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej - a właśnie rozstawiono straże - zadęli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach.

Pełny tekst biblijny

Księga Sędziów 7, wersety od 16 do 22 16 Potem podzielił tych trzystu mężów na trzy hufce, kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. 17 I rzekł do nich: Patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu; co ja robić będę, to i wy róbcie. 18 Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, tedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie: Za Pana i za Gedeona! 19 Gdy tedy Gedeon wraz ze stu mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej - a właśnie rozstawiono straże - zadęli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. 20 Wtem zadęły w trąby trzy hufce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali: Miecz dla Pana i dla Gedeona. 21 Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu, w obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali. 22 Gdy zaś zadęło owych trzysta trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki aż do Bet-Szytta w kierunku Serera, aż do krańca Abel-Mechola koło Tabbat.

Wyjaśnienie tego obrazu

W czasie, gdy Gedeon żyje, Izrael “czyni zło w oczach Pana” (Ksiega Sędziów 6, werset 1). Dlatego Pan wydaje ich na pastwę Midiańczyków, którzy przez siedem lat plądrują i niszczą kraj “i wołali synowie izraelscy do Pana.” (Księga Sędziów 6, werset 6). Pan wtedy posyła proroka, który przypomina Izraelitom, że Pan wybawił ich z Egiptu i dał im ziemię Kanaan. I że nie powinni lekceważyć przymierza z Nim oddając czci bałwanom. Zobacz Księgę Powtórzonego Prawa 28, werset 15. Jednak Pan powołuje Gedeona, aby wybawił Izrael z ręki Midiańczyków. Mówi do Gedeona: “Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża.” (Księga Sędziów 6, werset 16). Najpierw Gedeon otrzymuje polecenie, aby zburzyć ołtarz, który jego ojciec poświęcił bałwanowi Baal, i zbudować ołtarz dla Pana. Następnie przygotowuje się do walki z Midińczykami. Armia 32 000 ludzi, którą zbiera Gedeon, jest zbyt liczna w oczach Pana. Nie może się zdarzyć, żeby Izrael mógł powiedzieć:“Sami się wybawiliśmy.” (Ksiega Sędziów 7, werset 2) Po selekcji pozostaje zaledwie 300 ludzi. W dolinie między górą Gilboa a wzgórzem More leży wielka armia Midiańczyków i Amalekitów z ich wielbłądami. “Jak piasek nad brzegiem morza” (Księga Sędziów 7, werset 12) Kiedy ludzie Gedeona - podzieleni na trzy grupy po sto - około północy otaczają Midiańczyków i wzbudzają w nich strach swoimi trąbami, pochodniami, okrzykami bojowymi i dźwiękiem tłuczonego naczynia, Pan wprowadza Midiańczyków w panikę, tak że zaczynają się nawzajem zwalczać i uciekają. “Tak zostali Midiańczycy upokorzeni przed Izraelitami i już nie podnosili swej głowy; ziemia zaś zaznawała spokoju przez czterdzieści lat za dni Gedeona.” (Księga Sędziów 8, werset 28) Mimo tej zwycięskiej bitwy, czas kadencji Gedeona pozostaje pewną ambiwalencją. Po tym, jak zostaje wezwany na sędziego, ma wątpliwości, czy Pan spełni swoje obietnice. Ostatecznie jednak Gedeon się podporządkowuje. Po zwycięstwie nad Midianem, Gedeon wprowadza lud ponownie na złe drogi, tworząc “efod” na własną rękę. W odróżnieniu od efodu, który nosił arcykapłan Aaron (szata z kosztownego materiału noszona w starożytnym Izraelu przez arcykapłana, zobacz Księga Wyjścia 28), ten efod nie został stworzony na polecenie Boga i z czasem staje się przedmiotem czci, który “stał się pułapką dla Gedeona i jego domu.” (Księga Sędziów 8, werset 27). Wspólnota Chrystusa współcześnie toczy duchową walkę przeciwko wszystkim duchowym wrogom Boga. Również w tej walce zwycięstwo osiąga się dzięki pomocy Boga. List do Rzymian 8, 31: “Jeśli Bóg za nami, kto przeciwko nam?” List do Rzymian 8, 37: “Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.”

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo