Wróć do przeglądu

Bóg wybiera armię Gedeona

Księga Sędziów 7:5

Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona: Każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno; tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić.

Pełny tekst biblijny

Księga Sędziów 7, wersety od 1 do 8 1 Jerubbaal, to jest Gedeon wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Charod, zaś obóz Midiańczyków miał na północ od wzgórza More, w dolinie. 2 I rzekł Pan do Gedeona: Za liczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: Sami się wybawiliśmy. 3 Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał: Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu dwadzieścia dwa tysiące, a pozostało dziesięć tysięcy. 4 I rzekł Pan do Gedeona: Jeszcze zastęp jest za liczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie Ja ich tam wypróbuję; o którym ci powiem: Ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą, żaden zaś z tych, o którym ci powiem: Ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. 5 Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona: Każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno; tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. 6 A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła trzystu mężów, cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. 7 I rzekł Pan do Gedeona: Przez tych trzystu mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midiańczyków w twoje ręce; cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. 8 Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów, lecz owych trzystu mężów zatrzymał; a obóz Midiańczyków miał poniżej od siebie, w dolinie.

Wyjaśnienie tego obrazu

W czasie, gdy żyje Gedeon, Izrael “czynił zło w oczach Pana” (Księga Sędziów 6, werset 1). Dlatego Pan wydał ich w ręce Midiańczyków, którzy przez siedem lat grabią i niszczą kraj co roku. “i wołali synowie izraelscy do Pana.” (Księga Sędziów 6, werset 6). Pan wtedy posyła proroka, który przypomina Izraelitom, że Pan wybawił ich z Egiptu i dał im ziemię Kanaan. I że nie powinni lekceważyć przymierza z Nim oddając czci bożkom. Zobacz Ksiegę Powtórzonego Prawa 28, werset 15. Mimo to Pan powołuje Gedeona, aby wybawił Izraela z ręki Midiańczyków. Mówi do Gedeona: “Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża.” (Księga Sędziów 6, werset 16). Najpierw Gedeon otrzymuje polecenie, aby zburzyć ołtarz, który jego ojciec poświęcił bóstwu Baala, i zbudować ołtarz dla Pana. Następnie przygotowuje się do walki z Madianitami. Armia 32 000 ludzi, którą zbiera Gedeon, jest zbyt liczna w oczach Pana. Nie może się zdarzyć, żeby Izrael mógł powiedzieć: “Sami się wybawiliśmy.” (Ksiega Sędziów 7, werset 2) Gedeon musi odprawić tych, którzy się boją walki. Odeszło 22 000 mężczyzn, pozostało 10 000 w obozie na górze Gilboa. W oczach Boga wciąż za dużo. Gedeon musi zejść z ludem do wód źródła Harod, a mężczyźni, którzy piją wodę, wybierani są przez Boga. Pozostaje tylko armia trzystu mężczyzn. Tak mała armia wydaje się być bez szans przeciwko licznej armii Midiańczyków, ale Bóg jest z nimi! Przekonanie, że to Bóg wybawia, ukazuje się także w innych sytuacjach Starego Testamentu: 1 Księga Samuela 14, werset 6: “Jonatan rzekł do swojego giermka: Choć, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców; może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nietrudno wybawić przez wielu czy przez niewielu.” Wspólnota Chrystusa współcześnie toczy duchową walkę przeciwko wszystkim duchowym wrogom Boga. Również w tej walce zwycięstwo odnosi się dzięki pomocy Boga: List do Rzymian 8, werset 31: “Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?”

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo