Wróć do przeglądu

Samson w świątyni Dagona

Księga Sędziów 16:29-30

Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał, oparł się o nie, o jeden swoją prawą ręką, o drugi swoją lewą ręką. I rzekł Samson: Niech zginę razem z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim. A było zabitych, których przyprawił o śmierć sam ginąc, więcej niż zabitych, których uśmiercił za swego życia.

Pełny tekst biblijny

Księga Sędziów 16, wersety od 21 do 31 21 Wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami, i musiał mleć w więzieniu. 22 Lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. 23 A gdy książęta filistyńscy zebrali się, aby złożyć swojemu bogu Dagonowi wielką ofiarę całopalną z tej radosnej przyczyny, mówili: Wydał nasz bóg w nasze ręce Samsona, naszego wroga. 24 Lud, oglądając go, wielbił swego boga w słowach: Wydał nasz bóg w nasze ręce naszego wroga, Tego, który spustoszył naszą ziemię, I który wielu naszych ubił. 25 Gdy tedy wesoło się już bawili, rzekli: Sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia! Sprowadzili tedy z więzienia Samsona, a jego widok bawił ich. Potem kazali mu stanąć między słupami. 26 Wtedy rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę: Puść mnie! Daj mi się dotknąć słupów, na których dom się wspiera, abym mógł się o nie oprzeć. 27 Dom zaś był pełen mężczyzn i kobiet. Byli tam wszyscy książęta filistyńscy, na dachu zaś było około trzech tysięcy mężczyzn i kobiet, przyglądających się wyśmiewaniu Samsona. 28 Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie, Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach choćby za jedno z dwojga moich oczu. 29 Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał, oparł się o nie, o jeden swoją prawą ręką, o drugi swoją lewą ręką. 30 I rzekł Samson: Niech zginę razem z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim. A było zabitych, których przyprawił o śmierć sam ginąc, więcej niż zabitych, których uśmiercił za swego życia. 31 Potem nadeszli jego bracia i cały ród jego ojca, wydobyli go i przenieśli, i pogrzebali pomiędzy Sorea a Esztaol w grobie Manoacha, jego ojca. A sądził on Izraela przez dwadzieścia lat.

Wyjaśnienie tego obrazu

Samson stracił swoją siłę i został pojmany przez Filistyńczyków. Filistyńczycy oddają przez to cześć swojemu bogu Dagonowi w jego świątyni, ale ostatecznie oni razem z Dagonem poniosą klęskę. Dagon to bóg, który wygląda jak pół człowieka i pół ryby. Dzięki Samsonowi Pan zaczął wybawiać Izraela z rąk Filistyńczyków (Księga Sędziów 13, werset 5). Ostatnia walka Samsona z Filistyńczykami odbywa się w świątyni Dagona. Kiedy umiera pod zawalającą się świątynią, umiera wielu Filistyńczyków razem z nim. Dopiero pod przewodnictwem króla Dawida Izrael zostaje całkowicie wyzwolony od Filistyńczyków. Z powodu grzechu Samsona Duch Święty go opuścił. Ale mimo tego, że Samson często kierował się swoimi własnymi pragnieniami, Pan nie zostawia swojego ludu. W tym ukazuje się Boża łaska. Kiedy Samson woła do Pana, ten daje mu jeszcze raz siłę. Dzięki swojej śmierci Samson zdobywa wybawienie dla Izraela. To przypomina o Jezusie, wielkim Synu Dawida, który zastępczo poniósł śmierć za grzech i przez swoją śmierć dokonał całkowitego wybawienia: Ewangelia Marka 10, werset 45: “Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.” List do Hebrajczyków 2, werset 14: “Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła,”. Życie Samsona ukazuje historię Izraela w skrócie: - Już przed jego narodzinami Bóg objawił jego rodzicom, że Samson będzie poświęconą osobą, która przyniesie wybawienie. Podobnie Bóg objawił Abrahamowi, że z niego wyjdzie naród, który będzie święty i przyniesie wielkiego Wybawcę/Mesjasza. - Samson popełniał ciągłe grzechy. Również Izrael był ciągle nieposłuszny i ulegał grzechowi i bałwochwalstwu. - Za każdym razem, gdy Samson był w kajdanach, Bóg przynosił wybawienie. Tak samo Izrael był zawsze wybawiany, gdy był uciskany przez wrogów i wołał do Pana. - Kiedy miara grzechów Samsona się wypełniła, Bóg wydał go w ręce jego wrogów. Tak samo grzechy Izraela doprowadziły do nieuchronnego wyroku: niewoli. - Pod koniec swojego życia Samson znów zwrócił się do Boga. Bóg go wysłuchał i użył Samsona, aby dać świadectwo o Nim. Tak samo Izrael kiedyś się nawróci i będzie używany przez Boga, aby Go uwielbiać. Kilka podobieństw do życia Jezusa: - Narodziny Samsona zostały zapowiedziane przez anioła, podobnie jak narodziny Jezusa. To wywołało wysokie oczekiwania. Jezus spełnił te wysokie oczekiwania, a zachowanie Samsona często zawodziło. - Samson był nazirejczykiem (poświęconym Bogu), ale wielokrotnie naruszał zasady nazireatu. Jezus był doskonałym nazirejczykiem, który zawsze był całkowicie oddany Bogu. - Samson oznacza “jak słońce”. Chrystus to “Słońce Sprawiedliwości”. - Samson zabił lwa. Jezus pokonał Szatana, który “krąży jak ryczący lew”. - Samson walczył sam, bez pomocy współobywateli. Tak samo Jezus sam przeprowadził wybawienie. - Samson był przedmiotem kpiny i zabawy jego wrogów, podobnie jak Jezus. - Samson umarł wraz z jego wrogami, ale Jezus umarł za swoich wrogów, z miłości.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo