Wróć do przeglądu

Samuela zaprowadzono do świątyni Pana

1 Księga Samuela 1:24

A gdy go odstawiła, wzięła go z sobą, nadto trzyletniego cielca, jedną efę mąki i łagiew wina, i zaprowadziła go do domu Pana do Sylo; a chłopiec był mały

Pełny tekst biblijny

1 Księga Samuela 1:20-28 20 Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna, i dała mu na imię Samuel, gdyż - jak mówiła: Od Pana go wyprosiłam. 21A gdy ten mąż, Elkana, udał się z całym swoim domem, aby złożyć ofiarę doroczną i to, co był ślubował, 22 Anna nie poszła, lecz powiedziała do swego męża: Gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana, i pozostanie tam na zawsze. 23 A Elkana, jej mąż, rzekł do niej: Czyń, co ci się dobrym wydaje, pozostań w domu, aż go odstawisz od piersi. Niechaj tylko Pan ziści swoje słowo. I pozostała ta kobieta w domu, i karmiła swego syna aż do czasu, gdy go odstawiła. 24 A gdy go odstawiła, wzięła go z sobą, nadto trzyletniego cielca, jedną efę mąki i łagiew wina, i zaprowadziła go do domu Pana do Sylo; a chłopiec był mały. 25 I zarznęli cielca, a chłopca zaprowadzili do Heliego. 26 I rzekła: Wybacz, mój panie, jako żyje dusza twoja, mój panie. Ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy tobie, modląc się do Pana. 27 O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. 28 Więc i ja odstąpię go Panu; po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu.

Wyjaśnienie tego obrazu

Samuel jest postacią przejściową: jest ostatnim sędzią i pierwszym prorokiem w okresie, w którym prorocy następują po sobie. Stanowi połączenie między okresem sędziów a okresem królów. Niezwykłe narodziny Samuela oznaczają boskie ustanowienie proroctw. Podczas życia Samuela Bóg sprawuje swoje królestwo, zakładając dom króla Dawida i wybierając Syjon (Jerozolimę) jako miejsce dla świątyni. Samuel odgrywa ważną rolę w życiu królów Saula i Dawida. Proroctwo i królestwo są ze sobą związane w Izraelu; Bóg zezwala Izraelowi na posiadanie króla ludzkiego, pod warunkiem, że król podporządkowuje się Słowu Bożemu, jak to przekazują prorocy. 1 Księga Samuel 1 opisuje niepłodność Anny, jej modlitwę i ślubowanie, szczególne wysłuchanie jej modlitwy w postaci narodzin Samuela i jej wdzięczność za spełnienie ślubowania. Bóg tworzy nowy początek tam, gdzie ludzkie możliwości się kończą. W 1 Księdze Samuela 2 znajduje się pieśń uwielbienia Anny, w której uznaje i śpiewa o królestwie Boga - manifestującym się w Jego wszechmocy, wierności i opiece. Głównym tematem w Księdze 1 i 2 Samuela jest to, że Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom, pomimo niewierności duchowych i politycznych liderów. Samuel zostanie postawiony na miejscu Eliasza, a Dawida na miejscu Saula. Obraz przedstawia Annę i Elkana, którzy wraz z Samuelem udają się do świątyni w Sylo. W pierwszych latach swojego życia był karmiony przez Annę. Teraz, zgodnie ze ślubowaniem Anny, odda go Panu, “zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana, i pozostanie tam na zawsze”. Zobacz 1 Księge Samuela 1, werset 22. Anna nauczyła Samuela w domu “składać pokłon Panu”. Gdy dotarli do Sylo, Samuel skłonił się tam przed Panem.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo