Wróć do przeglądu

Zamknięta arka

Księga Rodzaju 7:21

I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 7, wersety 15, 16 i 21 15 I weszło do Noego, do arki, po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia. 16 A te, co weszły jako samiec i samica, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg. I zamknął Pan za nim. 21 I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie.

Wyjaśnienie tego obrazu

Kiedy arka jest gotowa, Bóg daje Noemu polecenie, aby wraz z rodziną i zwierzętami wszedł do arki. Następnie Bóg zamyka arkę. Siedem dni później przychodzi woda. Przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy pada deszcz. Woda przybiera i wszystko, co jest na ziemi poza arką, ginie. Na obrazie ukazane są okropności powodzi. “Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (Jezusa)” Ewangelia Mateusza 24, werset 37. Każdy, kto nie wierzy w ‘Arkę Zbawienia’ (Jezusa), będzie zgubiony. Podobnie jak potop, również powrót Jezusa będzie dla wielu ludzi niespodziewany. Ten obraz zawiera zatem pilne ostrzeżenie, aby wejść do arki na czas. W Biblii każdy człowiek jest do niej serdecznie zapraszany.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?