Wróć do przeglądu

Przymierze pomiędzy Jonatanem i Dawidem

1 Księga Samuela 18:3

Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego.

Pełny tekst biblijny

1 Księga Samuela 17 werset 57 i 58 oraz 1 Księga Samuela 18 wersety od 1 do 5 57 gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyńczyka, zabrał go Abner i zaprowadził przed Saula, głowę Filistyńczyka zaś trzymał Dawid w swoim ręku. 58 Saul rzekł do niego: Czyim synem jesteś, młodzieńcze? A Dawid odpowiedział: Synem twego sługi Isajego Betlejemczyka. 1 gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida, i umiłował go Jonatan jak siebie samego. 2 I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. 3 Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. 4 Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież - aż do swego miecza i łuku, i pasa. 5 A ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysyłał, miał powodzenie, tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami. I podobało się to całemu ludowi, a także sługom Saula.

Wyjaśnienie tego obrazu

Podczas gdy król Saul nadal sprawuje władzę, Dawid zostaje namaszczony na króla. Pierwsza Księga Samuela 16. Następnie Duch Pana odstępuje od Saula. Pierwsza Księga Samuela 16, werset 14. Pierwsza Księga Samuela 17 opisuje walkę między Dawidem a filistyńskim olbrzymem Goliatem. Dzięki zwycięstwu nad Goliatem Dawid staje się centrum zainteresowania. Saul zabiera go ze sobą i wprowadza na dwór królewski. Jonatan, syn Saula, rozpoznaje w Dawidzie bohaterskie działanie w Imię Pana przeciwko wrogowi. Sam pokonał wcześniej z pomocą Boga dwudziestu Filistynów wraz ze swoim giermkiem. Pierwsza Księga Samuela 14. Dawid i Jonatan okazują wielką odwagę wiary w swoim postępowaniu. Po mianowaniu Dawida na dworze Saula Jonatan jest serdecznie związany z Dawidem; rodzi się między nimi głęboka przyjaźń, a oni zawierają przymierze przyjaźni. Jako znak tego przymierza Jonatan daruje Dawidowi swoje ubranie, miecz, łuk i pas. Jonatan w ten sposób przekazuje Dawidowi znaki swojej królewskiej godności jako następca tronu. Później Jonatan uzna, że królestwo należy do Dawida. Zobacz Pierwsza Księga Samuela 20, wersety od 13 do 17 oraz Pierwsza Księga Samuela 23, werset 17. W tych wersetach przyjaźń zostaje potwierdzona z wezwaniem Imienia Boga. Jonatan ustępuje miejsca wyznaczonemu przez Boga następcy Saula. To postępowanie Jonatana jest wstępnym obrazem miłości i wielkiej przyjaźni Jezusa, Syna Bożego, Króla nieba i ziemi. -Syn królewski Jonatan nie wstydzi się zawarcia przyjaźni z pasterzem. Podobnie Jezus: „Nie wstydzi się nazywać ich (nas) braćmi”. List do Hebrajczyków 2, werset 11. -Dusza Jonatana była przywiązana do Dawida. Podobnie Jezus: „umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.”. Ewangelia Jana 13, werset 1. -Jonatan zawarł z Dawidem wieczne przymierze. Pierwsza Księga Samuela 20, werset 42. Podobnie Jezus: Zawarł z nami nowe przymierze. Ewangelia Mateusza 26, werset 28. -Jonatan zdjął płaszcz i oddał Dawidowi swoje ubranie, a nawet swoje uzbrojenie. Podobnie Jezus: wyrzekł się Swej chwały. Uzbroił nas w płaszcz Swojej sprawiedliwości i wyposażył do walki wiary. -Jonatan wzmocnił Dawida w jego słabości. Podobnie Jezus: „Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości.”. Drugi List do Koryntian 12, werset 9. -Jonatan interweniował między swoim ojcem a Dawidem, choć sam narażał się na niebezpieczeństwo. Podobnie Jezus: „Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo