Wróć do przeglądu

Arka na wodzie

Księga Rodzaju 7:24

A wody wzbierały nad ziemią sto pięćdziesiąt dni.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 7, wersety 17, 18 i 24 17 A potop trwał na ziemi czterdzieści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wysoko nad ziemią. 18 A wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią, arka zaś unosiła się na powierzchni wód. 24 A wody wzbierały nad ziemią sto pięćdziesiąt dni.

Wyjaśnienie tego obrazu

Przez sto pięćdziesiąt dni ziemia jest pod wodą. Poza arką nie ma już życia. W arce Noe, jego rodzina i wiele zwierząt pozostają susi i bezpieczni. Zostali ocaleni przez Boga. W naszym życiu może być wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, podobnie jak groźne fale u Noego. Ale mimo tych groźnych fal zbawienie jest pewne, ponieważ arka jest wewnątrz i na zewnątrz pokryta smołą. W języku hebrajskim (języku źródłowym Starego Testamentu Pisma Świętego) dla “smoły” używa się słówka “gofer”, które mogłoby pochodzić od słówka “kofer” lub “kafar”: zasmarować. Później to słowo jest używane w kontekście “pokrycie”, “pokrycie grzechu”. Arka jest pięknym wskazaniem na przyjście Jezusa. On przyszedł na ziemię ponad 2000 lat później, aby ocalić ludzi i pojednać ich z Bogiem.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?