Wróć do przeglądu

Ofiara Noego

Księga Rodzaju 8:20

Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego, i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 8, werset 20 20 Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego, i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. Księga Rodzaju 9, wersety 16 i 17 16 Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. 17 I rzekł Bóg do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi.

Wyjaśnienie tego obrazu

Ziemia znów jest sucha. Noe, jego rodzina i zwierzęta opuszczają arkę na polecenie Boga. Noe buduje ołtarz, rodzaj stołu z drewna lub kamienia, na którym składa ofiary z kilku czystych zwierząt. Dziękuje w ten sposób Bogu. Bóg widzi tę ofiarę i jest z niej zadowolony. Błogosławi Noego i jego synów, zawierając z nimi przymierze. Obiecuje, że nie przyjdzie już żaden potop, który zniszczy całą ziemię. Jako znak tego przymierza Bóg daje ‘łuk na obłoku’: tęczę. Na obrazie leży jagnię na ołtarzu. Ta ofiara jagnięcia odnosi się do Jezusa, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Ewangelia Jana 1, werset 29. Tak jak Noe został ocalony w arce od Bożego sądu, tak ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, są ocaleni od (przyszłego) sądu. Arka jest więc symbolem zbawienia przez Jezusa.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?