Wróć do przeglądu

Uwielbienie przez pasterzy

Ewangelia Łukasza 2:16

I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 2, werset 16 16 I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.

Wyjaśnienie tego obrazu

W drugim rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy historię narodzin Jezusa Chrystusa. Jezus oznacza: Bóg zbawia. Chrystus oznacza: Pomazaniec, Mesjasz, Pan. Wieczny Syn Boży opuścił niebo, aby narodzić się jako człowiek. I to w skrajnie pokornych warunkach: Jego kołyską był żłób. Jego narodziny były tylko pierwszym stopniem Jego upokorzenia; potem miały nastąpić Jego cierpienia, śmierć i pogrzeb. Celem tego upokorzenia było: oddać samego siebie, by zastąpić karę za grzechy ludzi i w ten sposób osiągnąć pojednanie z Bogiem. Pojednanie z Bogiem jest dla tych, którzy wierzą w “Baranka Bożego” (Ewangelia Jana 1, werset 29). Pasterze słyszą od anioła radosną wieść, że Zbawiciel się narodził. Wierzą słowom anioła i idą oddać cześć Jezusowi. Spełnione proroctwa ze Starego Testamentu: Podczas gdy pasterze strzegli swoich trzód na polach Betlejem w nocy, Jezus się narodził. Betlejem, miejsce narodzin pasterza-króla Dawida, jest miejscem, gdzie narodził się wielki Syn Dawida, Dobry Pasterz - zobacz Ewangelię Jana 10, werset 11 - jak zapowiadano: “Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela.” Micheasza 5, werset 2. Księga Ezechiela 34, wersety 15 i 16: “Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich legowisku - mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł sprawiedliwie.” Księga Izajasza 40, werset 11: “Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie.” Księga Izajasza 9, werset 1: “Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.” Księga Malachiasza 4, werset 2: “Umiłowałem was - mówi Pan - a wy mówicie: W czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? - mówi Pan - a Ja jednak umiłowałem Jakuba,”

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?