Wróć do przeglądu

Betezda

Ewangelia Jana 5:8

Rzecze mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje i chodź.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Jana 5, wersety od 2 do 9 2 A jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betezda, mająca pięć krużganków. 3 W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. 4 Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. 5 A był tam pewien człowiek, który chorował od trzydziestu ośmiu lat. 6 I gdy Jezus ujrzał go leżącego, i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: Chcesz być zdrowy? 7 Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. 8 Rzecze mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje i chodź. 9 I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat.

Wyjaśnienie tego obrazu

W Ewangelii Jana 5 czytamy historię o mężczyźnie, który przez 38 lat leży chory na łóżku. Leży on w jednym z krużganków przy źródle Bethesda przy Bramie Owiec w Jerozolimie. Razem z wieloma innymi chorymi, niewidomymi, kulawymi i sparaliżowanymi. Od czasu do czasu anioł schodzi do źródła i porusza wodę. Ten, kto pierwszy wejdzie do wody, zostaje uzdrowiony. Jezus widzi leżącego mężczyznę i pyta go, czy chce wyzdrowieć. Chory mężczyzna mówi Jezusowi, że nie ma nikogo, kto by go wrzucił do wody. Jezus mówi do mężczyzny: “Wstań, weź swoje łoże i chodź”. Mężczyzna natychmiast wyzdrowiał, wziął swoje łoże i zaczął chodzić.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?