Wróć do przeglądu

Uwolnienie opętanego

Ewangelia Marka 1:25-26

A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Marka 1, wersety od 23 do 26 23A był w ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, 24 Mówiąc: Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. 25 A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego. 26 A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego.

Wyjaśnienie tego obrazu

Bezpośrednio po chrzcie Jezusa przez Jana Chrzciciela, Jezus zostaje zaprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię. Tam Jezus jest kuszony, czyli wystawiony na próbę, zaatakowany przez szatana. Jezus odpiera jego pokusy i nie daje się wciągnąć w sidła. Następnie Jezus zaczyna głosić Ewangelię, dobrą nowinę o Królestwie Bożym. W Kafarnaum Jezus udziela nauki w synagodze, miejscu modlitwy i spotkań religijnych. Podczas jednego ze spotkań okazuje się, że w jednym z odwiedzających mieszka nieczysty duch, demon, który objawia się poprzez głośne krzyki. Jezus pokazuje, że ma władzę nad mocami szatana: wypędza nieczystego ducha z człowieka.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo