Wróć do przeglądu

Miłosierny Samarytanin

Ewangelia Łukasza 10:34-35

I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 10, wersety od 30 do 37 30 A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. 31 Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. 32 Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. 33 Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. 34 I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. 35 A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. 36 Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? 37 A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie.

Wyjaśnienie tego obrazu

Pewien uczony w Prawie chce dowiedzieć się od Jezusa, co musi czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus odpowiada, pytając go, co jest napisane w Prawie. Uczony w Prawie odpowiada: “Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swojego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej i z całego umysłu swojego, i bliźniego swego jak siebie samego”. Jezus mówi, że dobrze odpowiedział. “Rób to, a będziesz żył”. Jednak uczony w Prawie chce wiedzieć dokładnie, kto jest jego bliźnim. Jezus opowiada następnie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie: Pewien człowiek pada ofiarą gwałtownego napadu rabunkowego. Leży ranny na drodze między Jerozolimą a Jerychem. Przez miejsce tego wydarzenia przechodzi kapłan i Lewita, obydwaj Żydzi, ale nie okazują współczucia rannemu. Wówczas pojawia się Samarytanin. Dla Żydów jest to jedynie “obcy”, który nie zna Prawa. Samarytanin współczuje ofierze i mu pomaga. Jego czyn jest przykładem miłości bliźniego.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?