Wróć do przeglądu

Kobieta z krwotokiem

Ewangelia Marka 5:32-34

I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Marka 5, wersety od 25 do 34 25 A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok 26 I dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, 27 Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, 28 Bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. 29 I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. 30 A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? 31 Na to rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz: Kto się mnie dotknął? 32 I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. 33 Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. 34 A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej.

Wyjaśnienie tego obrazu

Córka Jaira, jednego z przywódców synagogi, jest chora. Jair błaga Jezusa, aby poszedł do jego domu i uzdrowił ją. Ale wtedy jedna kobieta dotyka szaty Jezusa. Wierzy, że przez to może zostać uzdrowiona ze swego krwotoku. Jezus zauważa, że kobieta Go dotyka i pyta: “Kto się dotknął szat moich?” W tłumie ludzi wokół Jezusa wielu Go dotyka, ale kobieta szczerze opowiada swoją historię. Ponieważ dotyka Jezusa z wiarą, zostaje uzdrowiona.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?