Wróć do przeglądu

Drzewo nad strumieniami wód

Psalmy 1:3

Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

Pełny tekst biblijny

Psalm 1, wersety od 1 do 6 1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, 2 Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. 3 Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się. 4 Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi. 5 Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. 6 Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

Wyjaśnienie tego obrazu

Psalm w Biblii to zbiór 150 wierszy. Obejmują one miłość i zaufanie do Boga, żal za grzech, zależność od Boga w trudnych warunkach, wspólne spacerowanie z Bogiem oraz wdzięczność za Jego troskę. Pierwszy psalm opiewa błogosławieństwo wynikające z życia zgodnie z wolą Boga. Ten, kto odrzuca bezbożne życie i znajduje radość w życiu z Bogiem, jest jak drzewo owocowe zasadzone przy wodzie. Jego korzenie stale pobierają wodę, dzięki czemu jego liście są zawsze świeże, a owoc wydaje we właściwym czasie. Podczas Święta Namiotów, święta plonów, podczas którego lud Izraela świętuje wyjście z Egiptu, Jezus woła: “Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.” (Ewangelia Jana 7, werset 37). W Ewangelii Jana 15, werset 5 Jezus mówi: “Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.” Pozostawanie w Jezusie oznacza codzienne utrzymywanie osobistego związku z Jezusem opartego na zaufaniu, modlitwie, posłuszeństwie i radości.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo