Wróć do przeglądu

Wędrowcy do Emaus

Ewangelia Łukasza 24:25-27

A On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 24, wersety od 25 do 27 25 A On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. 26 Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? 27 I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.

Wyjaśnienie tego obrazu

Po zmartwychwstaniu Jezus wielokrotnie ukazuje się cieleśnie swoim wyznawcom. Dwóch z nich jest w drodze do Emaus, miejscowości oddalonej o około jedenaście kilometrów od Jerozolimy. Ci dwaj wyznawcy wciąż są niepewni co do zmartwychwstania Jezusa i rozmawiają między sobą o ostatnich wydarzeniach. Wtedy Jezus dołącza się do nich, “lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli.” Jezus wyjaśnia im, że musiał cierpieć i umrzeć, tak jak przepowiedzieli to Mojżesz i prorocy Starego Testamentu. Gdy ci dwaj wyznawcy przybywają do Emaus wieczorną pora, Jezus przyjmuje ich zaproszenie, aby zostać u nich. Za stołem łamie chleb i odmawia błogosławieństwo. W tym momencie nagle rozpoznają Jezusa i zdają sobie sprawę, że rzeczywiście zmartwychwstał.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?