Wróć do przeglądu

Bogaty młodzieniec

Ewangelia Marka 10:21

Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Marka 10, wersety od 13 do 27 13 I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. 14 Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. 15 Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. 16 I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce. Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego 17 A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? 18 A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. 19 Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. 20 A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. 21 Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. 22 A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majętności. 23 A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! 24 A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! 25 Łatwiej jest wielblądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. 26 A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? 27 Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe.

Wyjaśnienie tego obrazu

W Ewangelii Marka 10 czytamy, że Jezus błogosławi małe dzieci. Przy tym mówi: “Ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.” Bezpośrednio po tym bogaty młodzieniec klęka przed Jezusem. Pyta Jezusa, co powinien zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne. Z jego reakcji na odpowiedź Jezusa wynika, że jego pieniądze i posiadłości stoją mu na drodze do podążania za Jezusem. Przeszkadzają mu “przyjmować Królestwo jak dziecię”.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?