Wróć do przeglądu

Sparaliżowany spuszczony przez dach

Ewangelia Łukasza 5:18-19

Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego, i usiłowali wnieść go i położyć przed nim, A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 5, wersety od 17 do 25 17 I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich, i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu, 18 Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego, i usiłowali wnieść go i położyć przed nim, 19 A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. 20 I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. 21 Wtedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? 22 A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: Cóż to rozważacie w sercach waszych? 23 Co jest łatwiej, rzec: Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź? 24 Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: Powiadam ci: Wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. 25 I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał, i odszedł do domu swego, chwaląc Boga.

Wyjaśnienie tego obrazu

Kilku przyjaciół chce przyprowadzić swojego sparaliżowanego przyjaciela do Jezusa w celu uzdrowienia. Przy domu, w którym jest Jezus, jest tak wielu ludzi, że przyjaciele nie mogą wejść do środka. Wielu domów w starożytnym Izraelu posiadało zewnętrzne schody prowadzące na płaski dach. Przyjaciele wspinają się na górę i spuszczają sparaliżowanego człowieka przez dziurę w dachu aż do stóp Jezusa. To akt wiary. W Ewangelii Łukasza 5,20 czytamy: “I widząc wiarę ich, rzekł: Człowiecze, odpuszczają ci się grzechy twoje”. Jezus pokazuje, że najgłębszym problemem sparaliżowanego nie jest jego choroba, lecz jego grzech. Następnie Jezus uzdrawia sparaliżowanego człowieka jako dowód swojej boskiej władzy.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?