Wróć do przeglądu

Syn marnotrawny

Ewangelia Łukasza 15:20

Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 15, wersety od 11 do 24 11 Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów. 12 I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. 13 A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. 14 A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. 15 Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. 16 I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. 17 A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 18 Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, 19 Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. 20 Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go. 21 Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. 22 Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, 23 I przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, 24 Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.

Wyjaśnienie tego obrazu

Jezus opowiada przypowieść o ojcu mającym dwóch synów. Młodszy syn żąda swojej części spadku, podróżuje do dalekiego kraju i tam marnotrawi swoje bogactwo w rozwiązłym życiu. Kiedy jego pieniądze się kończą, a on cierpi taki głód, że pragnie zjeść to, co jedzą świnie, wraca do siebie. Zdaje sobie sprawę, że pracownicy jego ojca mają chleba pod dostatkiem, podczas gdy on umiera z głodu. Syn wstaje i wraca do swojego ojca. Obraz przedstawia moment z przypowieści, w którym ojciec wita wracającego syna: ...i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go Ewangelia Łukasza 15, werset 20. Zanim jeszcze syn wracający coś może powiedzieć, ojciec rzucił się mu na szyję, z żalem. Zmęczony i osłabiony syn wpada w miłujące ramiona swojego ojca.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?