Wróć do przeglądu

Cudowny połów ryb

Ewangelia Jana 21:6-7

A On im rzekł: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze;

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Jana 21, wersety od 1 do 14 1 Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim, a ukazał się tak: 2 Byli razem: Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego. 3 Powiedział do nich Szymon Piotr: Idę łowić ryby. Rzekli mu: Pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. 4 A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu; ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 5 Rzekł im więc Jezus: Dzieci! Macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. 6 A On im rzekł: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. 7 Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze; 8 Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na dwieście łokci, ciągnąc sieć z rybami. 9 A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim, i chleb. 10 Rzekł im Jezus: Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. 11 Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy; a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. 12 Rzekł im Jezus: Pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać: Kto Ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan. 13 A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. 14 Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych.

Wyjaśnienie tego obrazu

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus kilkukrotnie ukazuje się swoim uczniom. W Ewangelii Jana 21 czytamy, że spotyka ich nad Morzem Tyberiadzkim. Uczniowie łowili całą noc. Po powrocie widzą kogoś stojącego na brzegu. Uczniowie nie rozpoznają Jezusa. Jezus prosi ich o trochę ryb, ale uczniowie nic nie złapali. Wtedy Jezus mówi im, żeby wyrzucili sieci po prawej stronie łodzi. Gdy to robią, nie są w stanie podciągnąć sieci ze względu na dużą ilość ryb. Gdy Piotr, jeden z uczniów, dowiaduje się, że to Jezus stoi na brzegu, rzuca się do morza, żeby jak najszybciej być przy Nim. Łódź znajduje się około 100 metrów od brzegu. Z tej historii wynika, że Jezus jest silniejszy od śmierci. Śmierć nie mogła Go zatrzymać. Ponadto cudowny połów ryb pokazuje Jego władzę nad stworzeniem. Mateusza 28, werset 18: “A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.” Jezus powiedział w Mateuszu 4, wersecie 19, że uczyni swoich uczniów “rybakami ludzi”. Podobnie jak w historii cudownego połowu ryb, może to być skuteczne tylko wtedy, gdy dzieje się to za Jego wskazaniem.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?