Wróć do przeglądu

Siewca

Ewangelia Mateusza 13:3

I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł: Oto wyszedł siewca, aby siać.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Mateusza 13, wersety od 3 do 9 3 I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł: Oto wyszedł siewca, aby siać. 4 A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. 5 Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. 6 A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. 7 A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. 8 Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 9 Kto ma uszy, niechaj słucha.

Wyjaśnienie tego obrazu

W okresie, kiedy Jezus jako człowiek żył na ziemi, przekazywał swoje moralne i duchowe nauki w formie przypowieści. Te przypowieści można znaleźć w pierwszych księgach Nowego Testamentu w Biblii. W jednej z przypowieści Jezus opowiada o siewcy. Siewca rozsiewa nasiona na polu. Nasiona trafiają do dobrej gleby, ale także na drogę, między chwasty i na kamieniste miejsca. Tylko nasiona, które spadają na dobrą glebę, przynoszą obfite owoce. Jest to obraz głoszenia Ewangelii. “Nieskazitelne nasienie” z Pierwszego Listu Piotra 1, werset 23, czyli żywe i wieczne Słowo Boże, jest rozsiewane w sercach ludzi, którzy słuchają nauk Jezusa. Ale nie we wszystkich życiach nasiono ma szansę zakiełkować i wyrosnąć.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?