Wróć do przeglądu

Ślepy przyprowadzony do Jezusa

Ewangelia Łukasza 18:41-42

Mówiąc: Co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: Przejrzyj! Wiara twoja uzdrowiła cię.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 18, wersety od 35 do 43 35 A gdy On przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. 36 A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. 37 Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. 38 I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną! 39 A ci, którzy szli na przedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną! 40 Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, 41 Mówiąc: Co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. 42 A Jezus rzekł do niego: Przejrzyj! Wiara twoja uzdrowiła cię. 43 I zaraz odzyskał wzrok, i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu.

Wyjaśnienie tego obrazu

W pobliżu Jerycha Jezus napotyka niewidomego żebraka. Gdy żebrak usłyszał, że Jezus przechodzi, wołał: “Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną!” Wierzył, że Jezus jest Mesjaszem i że ma moc uzdrowienia go z jego ślepoty. Jezus go uzdrowił. I zaraz odzyskał wzrok, i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?