Wróć do przeglądu

Uzdrowienie trędowatego

Ewangelia Marka 1:40-42

I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast zszedł z niego trąd, i został oczyszczony.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Marka 1, wersety od 40 do 42 40 I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 41 A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony! 42 I natychmiast zszedł z niego trąd, i został oczyszczony.

Wyjaśnienie tego obrazu

Podczas Jego życia na ziemi Jezus głosił o Królestwie Bożym. W Ewangelii Marka 1:15 czytamy, że powiedział: “Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.” Jezus wzywa ludzi do zmiany swoich myśli i uwierzenia w Jezusa jako swojego Zbawiciela. Królestwo Boże staje się także widoczne w uzdrowieniach, których Jezus dokonuje. Przychodzi do Jezusa trędowaty człowiek. W tamtych czasach osoba cierpiąca na chorobę skóry była uznawana za nieczystą i żyła w całkowitej izolacji. Trędowaty człowiek błaga Jezusa o uzdrowienie. Jezus dotyka go i mówi: “Chcę, bądź oczyszczony!” Ponieważ Jezus ma władzę nad trądem i nieczystością, oczyszcza ludzi, ale sam nie staje się nieczysty. Z uzdrowień dokonywanych przez Jezusa wynika, że Jego zbawienie obejmuje całość człowieka, także dobrostan fizyczny.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?