Wróć do przeglądu

Zagubiona owca

Ewangelia Łukasza 15:5

A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 15, wersety od 3 do 7 3 Powiedział im więc takie podobieństwo: 4 Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie? 5 A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. 6 I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę! 7 Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.

Wyjaśnienie tego obrazu

Jezus opowiada przypowieść o pasterzu, który ma sto owiec, ale jedna z nich się zgubiła. Pasterz zostawia swoje stado i szuka zagubionej owcy. Gdy ją znajdzie, kładzie ją na swoje ramiona i wraca z powrotem do stada. Pasterz z zagubioną owcą jest obrazem miłości Boga do zagubionego człowieka, który wybrał własną drogę ponad życie z Bogiem. Jezus, Syn Boży, przyszedł na świat jako człowiek, aby szukać zagubionego człowieka i przywrócić go do Boga Ojca. Ewangelia Mateusza 18, werset 11: “Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło.”

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?