Wróć do przeglądu

Owinięty w pieluchy

Ewangelia Łukasza 2:7

I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 2, werset 7 7 I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Wyjaśnienie tego obrazu

Cesarz August chce, aby wszyscy udali się do miejsca, gdzie urodziła się ich rodzina, aby móc się tam zarejestrować w celu opodatkowania. Maria jest zaręczona z Józefem i jest w zaawansowanej ciąży z Jezusem, Synem Bożym. Józef i Maria muszą udać się do Betlejem. Gdy tam przybywają, nie ma dla nich miejsca w gospodzie. Gdy Jezus rodzi się jako małe dziecko, Jego rodzice nie mają dla Niego kołyski ani łóżeczka. Kładą Jezusa w żłobie: karmniku dla zwierząt. Te pokorne warunki wskazują, że życie Jezusa na ziemi jest od samego początku naznaczone cierpieniem. Przy narodzinach Mesjasza wypełnia się kilka proroctw ze Starego Testamentu: W hymnie Marii, który wypowiedziała w czasie swojej ciąży, Maria wspomina: “Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki.” Ewangelia Łukasza 1, wersety 54 i 55. Księga Izajasza 9, werset 5: “Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” Księga Rodzaju 49, werset 10: “Nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego, i jemu będą posłuszne narody.” Księga Jeremiasza 23, wersety 5 i 6: “Oto idą dni - mówi Pan - że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą.” Księga Izajasza 49, werset 1b: “Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu.” Księga Izajasza 49, werset 6: “To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi.”

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?