Wróć do przeglądu

Jezus błogosławi dzieci

Ewangelia Marka 10:16

I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Marka 10, wersety od 13 do 16 13 I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. 14 Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. 15 Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. 16 I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce.

Wyjaśnienie tego obrazu

Księga Rodzaju opisuje, jak Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, a następnie także z jego synem Izaakiem i całym potomstwem. Znak tego przymierza stanowiło obrzezanie, które odbywało się u chłopców ósmego dnia po urodzeniu. Przymierze to w Nowym Testamencie w Biblii zostaje spełnione w “Królestwie Bożym”. W Ewangelii Marka 10, Jezus błogosławi dzieci. Mówi: “Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.” W przymierzu z Abrahamem dzieci były już wyraźnie uwzględnione. W Nowym Testamencie Jezus stawia je nawet za wzór dla dorosłych. Oni powinni “być jak dzieci”.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?