Wróć do przeglądu

Maria

Ewangelia Łukasza 1:34-38

A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 1, wersety od 34 do 38 34 A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża? 35 I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. 36 I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. 37 Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. 38 I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej.

Wyjaśnienie tego obrazu

Anioł Gabriel zostaje przez Boga wysłany do Nazaretu. Tam mieszka Maria. Jest zaręczona z Józefem i jest dziewicą. Anioł mówi jej, że zostanie matką Syna Bożego, Jezusa. Maria odpowiada słowami: “Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.” W ten sposób wyraża gotowość do spełnienia tego, co Bóg dla niej przeznaczył. Przykład posłuszeństwa wiarą i oddania Bogu. Spełnione proroctwa z Starego Testamentu: Księga Izajasza 7, werset 14 Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel. Księga Izajasza 11, wersety 1 i 2 I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. Księga Malachiasza 3, werset 1 Oto Ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie - mówi Pan Zastępów. Księga Izajasza 60, wersety od 1 do 3 Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?