Wróć do przeglądu

Paweł na Areopagu

Dzieje Apostolskie 17:22-23

A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję.

Pełny tekst biblijny

Dzieje Apostolskie 17, wersety od 22 do 31 22 A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. 23 Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. 24 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych 25 Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. 26 Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, 27 Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. 28 Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. 29 Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. 30 Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, 31 Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.

Wyjaśnienie tego obrazu

W Dziejach Apostolskich 17 czytamy o spotkaniu apostoła Pawła z greckimi filozofami w mieście Ateny. Paweł zauważył, że miasto jest pełne posągów bożków. Jest tam również ołtarz z napisem: “Nieznanemu Bogu”. Paweł nawiązuje do tego napisu, mówiąc: “Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję.“ Dzieje Apostolskie 17, werset 23. Następnie opowiada filozofom o Bogu Ojcu i Jego Synu, zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Ten zmartwychwstały Człowiek jest tym, który “będzie sądził świat sprawiedliwie”. Jednak zmartwychwstanie umarłych jest wyśmiewane przez filozofów. Tylko kilku mężczyzn przyłącza się do Pawła i wierzy w jego przesłanie.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo