Wróć do przeglądu

Piotr i Jan w pustym grobie

Ewangelia Jana 20:6-7

Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła Oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Jana 20, wersety od 1 do 10 1 A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. 2 Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. 3 Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń, i szli do grobu. 4 A biegli obaj razem; ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, 5 A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła; jednak nie wszedł. 6 Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła 7 Oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. 8 A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, i ujrzał, i uwierzył; 9 Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych. 10 Odeszli więc znowu uczniowie do domu.

Wyjaśnienie tego obrazu

Po swojej śmierci na krzyżu ciało Jezusa zostało pochowane w grobie. Trzy dni później Jezus powstał z martwych. Maria Magdalena opowiada uczniom, że grób Jezusa jest pusty. Gdy Piotr i Jan słyszą to, natychmiast idą do grobu. Jan tam dociera pierwszy, ale to Piotr jako pierwszy wchodzi do grobu. Jako ciche świadectwo zmartwychwstania Jezusa, leżą tam płótna, w które było owinięte ciało Jezusa. O Janie czytamy, że “ujrzał i uwierzył”. Ewangelia Jana 20, werset 8. Piotr wydaje się być wciąż niepewny co do tego, co się stało. Gdy patrzysz na obraz, wydaje się, że jesteś obecny podczas tego wydarzenia. Malarz namalował go jako relację z historycznego wydarzenia, aby podkreślić, że fizyczne zmartwychwstanie Jezusa naprawdę się wydarzyło. Śmierć została pokonana!

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?