Wróć do przeglądu

Zaproszenie na ucztę

Ewangelia Łukasza 14:21-23

A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. I oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Łukasza 14, wersety od 15 do 24 15 Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. 16 A On mu rzekł: Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. 17 I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. 18 I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. 19 A drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. 20 A inny rzekł: Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. 21 A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. 22 I oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. 23 Wtedy rzekł pan do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. 24 Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy.

Wyjaśnienie tego obrazu

Przypowieść o wielkim ucztowaniu opisana w Łukaszu 14 przypomina przypowieść o królewskim weselu w Mateuszu 22. W obu przypowieściach Jezus opowiada o zaproszonych gościach, którzy nie przychodzą. Podają oni różne powody swojego nieobecności. Gospodarz jest zdenerwowany i wysyła swoje sługi na ulice i skrzyżowania, aby zaprosili wszystkich, których spotkają - żebraków, kalekich, ślepych, sparaliżowanych, zarówno dobrych, jak i złych ludzi - na ucztę / wesele. Obie przypowieści mają na celu ukazanie, jak różnie reaguje się na Ewangelię, w której każdy jest zaproszony, by pójść do Jezusa i pojednać się z Bogiem. Wielu zaproszonych ma wymówki, aby nie przyjść. Objawienie Jana 19, werset 9: I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże. Ewangelia Jana 1, werset 29: Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?