Wróć do przeglądu

Melchisedek błogosławi Abrama

Księga Rodzaju 14:18-19

Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi!

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 14, wersety od 18 do 20 18 Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego. 19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi! 20 I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje! A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.

Wyjaśnienie tego obrazu

W Księdze Rodzaju 14 możesz przeczytać, jak Lot, bratanek Abrama, zostaje porwany jako jeniec ze swojego miejsca zamieszkania, Sodomy. Abram wyrusza na wyprawę wojenną i wyzwala Lota wraz z rodziną i jego mieniem. Po powrocie z wyprawy wojennej Melchizedek, (“król sprawiedliwości”) król Salemu, wychodzi mu na spotkanie z chlebem i winem. (Salem, co oznacza “pokój”, jest późniejszą Jerozolimą). Melchizedek jest zarówno królem, jak i kapłanem. Jako kapłan błogosławi Abrama. Abram oddaje mu dziesięcinę z łupów wojennych, uznając w ten sposób kapłaństwo Melchizedeka. Melchizedek jest podobieństwem (czyli przedobrazem) Jezusa Chrystusa. Ta historia ze Starego Testamentu w Biblii wskazuje na przyszłość Jezusa Chrystusa, Mesjasza, który jest jednocześnie kapłanem, prorokiem i królem. Jezus złożył ofiarę, dzięki której my, ludzie, możemy pojednać się z Bogiem. Zrobił to, oddając samego siebie, swoje ciało i krew. Podczas celebracji Wieczerzy Pańskiej używamy chleba i wina, które symbolizują ciało i krew Jezusa. Salem oznacza “pokój”. W Księdze Izajasza 9, werset 5, mówi się o Jezusie jako Księciu Pokoju: “Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.”

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?