Wróć do przeglądu

Abraham ofiaruje Izaaka

Księga Rodzaju 22:10-11

I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł Pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie! Abrahamie! A on rzekł: Otom ja!

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 22, wersety od 9 do 12 9 A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. 10 I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego. 11 Lecz anioł Pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie! Abrahamie! A on rzekł: Otom ja! 12 I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego.

Wyjaśnienie tego obrazu

Izaak dorasta jako spadkobierca Abrahama i Sary. Zaufanie Abrahama do Boga zostaje wystawione na próbę, gdy Bóg nakazuje mu złożyć swojego syna w ofierze. Oczekiwanie na narodziny Izaaka było już trudnym wyzwaniem. Mimo to Abraham wierzy, że Bóg pozostanie wierny swojej obietnicy nawet poprzez śmierć. List do Rzymian 4, wersety 18 i 19. Nawet teraz, gdy musi ofiarować Izaaka, pokłada zaufanie w Bogu. W Liście do Hebrajczyków 11, wersety od 17 do 19, czytamy o wierze Abrahama: “Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, Do którego powiedziano: Od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych; toteż jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem.” Ta historia bardzo przypomina historię narodzin, cierpienia i ofiary jedynego Syna Boga: Jezusa Chrystusa. Abraham ujrzał to przez wiarę. Ewangelia Jana 8, werset 56.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?