Wróć do przeglądu

Obietnica potomstwa dla Abrama

Księga Rodzaju 15:5-6

Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 15, wersety 5 i 6 5 Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje. 6 Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.

Wyjaśnienie tego obrazu

W Księdze Rodzaju 12 Bóg wzywa Abrama, aby porzucił swoją rodzinę i swoją ojczyznę. Bóg obiecuje, że Abram otrzyma wielkie potomstwo. W Księdze Rodzaju 15 Bóg powtarza tę obietnicę. Zapewnia Abrama, że otrzyma syna. Bóg prowadzi Abrama na zewnątrz, pokazuje mu gwiazdy i obiecuje, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. Następnie Bóg potwierdza tę obietnicę, zawierając przymierze z Abramem. W Liście do Galacjan 3, werset 14, czytamy, że błogosławieństwo Abrahama w Jezusie Chrystusie dotarło do pogan - narodów. Obietnica potomstwa dla Abrama odnosi się więc do Zbawiciela: Jezusa Chrystusa. W Księdze Rodzaju 15, werset 6, jest napisane: “Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.” To oznacza, że Abram ze względu na swoją wiarę jest uznawany przez Boga za sprawiedliwego. Abram całkowicie ufa Bogu. Wierzy, że Bóg da mu syna, pomimo wieloletniej bezpłodności.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?