Wróć do przeglądu

Sen Jakuba w Betelu

Księga Rodzaju 28:12-13

I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka! Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 28, wersety od 10 do 17 10 Jakub zaś wyruszył z Beer-Szeby i udał się do Haranu. 11 A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. 12 I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. 13 A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka! Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. 14 Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. 15 A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. 16 A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. 17 Zdjęty trwogą rzekł: O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba.

Wyjaśnienie tego obrazu

Ezaw nienawidzi swojego brata Jakuba z powodu zdarzenia związanego z pierworództwem. Chce go zabić, dlatego Jakub ucieka. Jego rodzice wysyłają go do wuja Labana w Charan i rozkazują mu poślubić jedną z córek Labana. Ojciec Izaak błogosławi Jakuba w chwili jego odjazdu, obiecując mu liczne potomstwo, tak jak Abrahamowi. Podczas jednej ze swoich podróży Jakub ma sen, w którym Bóg objawia się mu jako Bóg Abrahama i Izaaka, potwierdzając błogosławieństwo, które ojciec Izaak mu przekazał przed wyjazdem. Jakub widzi we śnie drabinę, po której wchodzą i schodzą anioły Boże. Na górze drabiny stoi Pan, to znaczy Bóg przymierza. W Ewangelii Jana 1, werset 52 Jezus mówi: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.” W ten sposób Jezus wskazuje, że dzięki Niemu istnieje nieprzerwane połączenie z niebem.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?