Wróć do przeglądu

Józef opowiada swój sen

Księga Rodzaju 37:9

Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: Miałem znowu sen: oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 37, werset 9 Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: Miałem znowu sen: oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się.

Wyjaśnienie tego obrazu

Józef jest jednym z dwunastu synów Jakuba. Jakub bardziej kocha Józefa niż innych synów, ponieważ Józef jest “synem urodzonym na starość” i synem ukochanej żony Jakuba, Rachel. Bracia Józefa są zazdrośni i nienawidzą go z tego powodu. Józef ma dwa podobne sny. W pierwszym śnie kłosy jego braci zginają się przed kłosem Józefa. W drugim śnie słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniają się przed Józefem. Wyjaśnienie jest takie, że ojciec Józefa, (macocha?), i jedenaścioro braci kłonią się przed nim. Kiedy Józef opowiada o tych snach, jego bracia stają się jeszcze bardziej zazdrośni i nienawidzą go jeszcze bardziej. Podobieństwa do Jezusa: Józef jest ukochanym synem swojego ojca. Księga Rodzaju 37, werset 3. Jezus jest również ukochanym Synem Ojca. Ewangelia Jana 3, werset 16. Józef mówi o swojej przyszłej pozycji władzy i z tego powodu wywołuje nienawiść. Księga Rodzaju 37, werset 5. Jezus również mówi o swojej przyszłej pozycji władzy i wywołuje nienawiść. Księga Daniela 7, wersety 13 i 14; Ewangelia Jana 15, wesety od 23 do 25; Ewangelia Jana 3, wersety od 14 do 22.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?