Wróć do przeglądu

Józef sprzedany przez swoich braci

Księga Rodzaju 37:28

Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia srebrników, ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 37, wersety od 23 do 28 23 A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie, 24 Pochwycili go i wrzucili go do studni. A studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. 25 Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów, przybywającą z Gileadu; wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. 26 Wtedy rzekł Juda do braci swoich: Jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? 27 Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. 28 Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia srebrników, ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu.

Wyjaśnienie tego obrazu

Józef jest jednym z dwunastu synów Jakuba. Ojciec Jakub bardzo go kocha. Józef jest, podobnie jak Benjamin, dzieckiem Racheli, pierwszej miłości Jakuba. Józef jest również “synem urodzonym na starość”. Dlatego Jakub bardzo kocha Józefa, i daje mu to również do zrozumienia. Na przykład daje Józefowi piękną szatę, drogi płaszcz z wieloma kolorami. Józef ma sny, w których jego bracia kłaniają się przed nim. Opowiada swoim braciom o tych snach. Bracia stają się coraz bardziej zazdrośni i wściekli na Józefa. Pewnego dnia Józef otrzymuje od ojca polecenie, aby udać się do swoich braci, którzy pilnują owiec daleko od domu. Józef zakłada płaszcz i wyrusza. Jego bracia widzą go nadchodzącego i wymyślają plan, aby go zabić. Kiedy Józef przybywa, ściągają z niego jego płaszcz i wrzucają Józefa do pustej studni. Następnie bracia siadają razem, aby zjeść. Wtedy przechodzą handlarze, którzy kupują Józefa za cenę niewolnika i zabierają go do Egiptu. Porównania z życia Jezusa: Józef jest ukochanym synem Jakuba. Księga Rodzaju 37, werset 3. Jezus jest ukochanym Synem Boga Ojca. Ewangelia Jana 3, werset 16. Józef zostaje wysłany przez swojego ojca do swoich braci i jest gotów iść. Księga Rodzaju 37, werset 13. Bóg Ojciec wysyła swojego Syna Jezusa jako człowieka na ziemię, do swoich braci (Żydów w Izraelu), i On też jest gotów iść. Psalm 40, wersety 8 i 9. Ewangelia św Jana 1, werset 11. Ewangelia Mateusza 15, werset 24. List Pawła do Filipian 2, wersety od 5 do 7. Józef i Jezus mówią o swojej przyszłej pozycji władzy i zbierają z tego powodu nienawiść. Księga Rodzaju 37, werset 5. Księga Daniela 7, wersety 13 i 14. Ewangelia Jana 15, wersety od 23 do 25. Ewangelia Jana 3, wersety od 14 do 22. Księga Rodzaju 37, wersety od 18 do 20. Ewangelia Mateusza 12, werset 14. Ewangelia Łukasza 19, werset 47. Ewangelia Łukasza 20, wersety 13 i 14. Księga Rodzaju 3, werset 28. Ewangelia Mateusza 26 ,wersety 14 i 15.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?