Wróć do przeglądu

Józef w więzieniu z podczaszym i piekarzem

Księga Rodzaju 40:13

Po trzech dniach faraon podniesie do góry głowę twoją i przywróci ci urząd twój, tak że będziesz podawał puchar faraonowi do ręki, jak dawniej, gdy byłeś podczaszym.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 40, wersety od 1 do 8 1 Po tych wypadkach zdarzyło się, że podczaszy króla egipskiego i piekarz zawinili przeciw panu swemu, królowi egipskiemu. 2 Faraon, rozgniewawszy się na obu dworzan swoich, na przełożonego podczaszych i na przełożonego piekarzy, 3 Oddał ich pod straż w domu dowódcy straży przybocznej, tam, gdzie Józef był więźniem. 4 A dowódca straży przybocznej przydzielił im Józefa, aby im posługiwał, gdy już pewien czas byli w więzieniu. 5 Podczaszy i piekarz króla egipskiego mieli obaj jednej i tej samej nocy sen, a sen każdego z nich co innego oznaczał. 6 A gdy przyszedł do nich Józef rano spostrzegł, że byli zmartwieni. 7 Zapytał więc dworzan faraona, którzy byli z nim w więzieniu, w domu jego pana, mówiąc: Dlaczego to macie dziś twarze ponure? 8 Odpowiedzieli mu: Mieliśmy sen, a nie ma nikogo, kto by nam go wyłożył. Rzekł do nich Józef: Czy nie do Boga należy wykład? Opowiedzcie mi je!

Wyjaśnienie tego obrazu

Józef został sprzedany przez swoich braci handlarzom i jako niewolnik przywieziony do Egiptu. Tam trafia na służbę do Potyfara, mężczyzny zajmującego ważną pozycję na dworze faraona. Żona Potyfara próbuje uwieść Józefa do cudzołóstwa. Józef odmawia spełnienia jej próśb, ale i tak zostaje oskarżony o napaść. Niesłusznie trafia do więzienia. W więzieniu spotyka dwóch innych więźniów: podczaszego i piekarza, dwóch sług króla odpowiedzialnych za dostarczanie jedzenia i picia. Józef zostaje wyznaczony na służbę dla tych dwóch więźniów. Pewnego dnia obaj mężczyźni śnią sny. Józef oferuje wyjaśnienie ich snów. Wyjaśnienie, które Bóg wskazuje Józefowi, się sprawdza. Po trzech dniach podczaszy wraca do swojej funkcji, ale równie po trzech dniach piekarz zostaje skazany na karę śmierci: zostaje powieszony. Liczba “trzy”, zaznaczona na obrazie gestem Józefa, jest kluczowa w jego wyjaśnieniu snów. Porównania z życiem Jezusa: Józef stawia opór pokusie. Księga Rodzaju 39, werset 9. Jezus również stawia opór pokusie. Ewangelia Mateusza 4, wersety od 1 do 11. Józef zostaje niesłusznie oskarżony. Księga Rodzaju 39, wersety od 13 do 18. Również Jezus zostaje niesłusznie oskarżony. Ewangelia Mateusza 26, wersety od 59 do 65. Po upokorzeniu Józefa zostaje wyniesiony na urząd wicekróla. Księga Rodzaju 41, od wersetu 14. Jezus także przechodzi drogę głębokiego upokorzenia, zanim zostanie wyniesiony jako Król. List Pawła do Efezjan 2, wersety 20 i 21. List do Hebrajczyków 2, werset 9. List Pawła do Filipian 2, wersety 8 i 9. Podczas wyjaśniania snów Józefa wyłania się aspekt proroczy. Jezus jest wielkim Prorokiem. Księga Izajasza 11, werset 2. Podobnie Księga Izajasza 9, werset 5. Księga Daniela 5, werset 12. Ewangelia Łukasza 4, wersety od 18 do 22.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?