Wróć do przeglądu

Niewiasty odchodzą od grobu Zmartwychwstałego Jezusa

Ewangelia Mateusza 28:8

I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Mateusza 28, wersety od 1 do 8 1 A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. 2 I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. 3 A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. 4 A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. 5 Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. 6 Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 7 A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam. 8 I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego.

Wyjaśnienie tego obrazu

Po pogrzebie ciała Jezusa, “w pierwszym dniu tygodnia” - nasza niedziela - pewna liczba kobiet przychodzi do grobu, aby namaścić Go olejkami. Z relacji ewangelii, ksiąg biblijnych: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, dowiadujemy się, że miało miejsce trzęsienie ziemi. Kamień, który zamykał grób, zostaje odsunięty przez anioła, którego wygląd przypomina błyskawicę. Jeden lub kilku aniołów zwraca się do kobiet i mówi, że Jezus “wstał z martwych”. Po tych bardzo poruszających wydarzeniach “odchodzą prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i biegną oznajmić to uczniom jego.” Ewangelia Mateusza 28, werset 8. Stopniowo strach przechodzi w radość i żałobny welon dosłownie opada!

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?