Wróć do przeglądu

Psalm 121: Bóg chroni swego ludu

Psalmy 121:1-3

1 Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? 2 Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię. 3 Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój.

Pełny tekst biblijny

Psalm 121, werset od 1 do 3 1 Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? 2 Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię. 3 Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój.

Wyjaśnienie tego obrazu

Psalm 121 jest częścią serii pieśni pielgrzymkowych lub pieśni wznoszenia. Prawdopodobnie były one śpiewane w czasie podróży do Jerozolimy, gdzie znajdowała się świątynia. Droga tam prowadzi w górę, stąd nazwa “pieśni wznoszenia”. W drodze czyhają różne niebezpieczeństwa: w górach mogą ukrywać się agresywne gangi, są nierówne ścieżki, na których można się potknąć itp. Podróż jest więc trudna i niebezpieczna, ale poeta śpiewa o Panu, Stróżu Izraela, który towarzyszy jako rodzaj ochroniarza w podróży. On chroni przed niebezpieczeństwami dnia i nocy. On “nie drzemie ani nie zasypia” (werset 4). Psalm wzywa do zaufania Bogu również podczas naszej własnej podróży życiowej.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?