Wróć do przeglądu

Józef się ujawnia

Księga Rodzaju 45:4

Józef zaś rzekł do braci swoich: Zbliżcie się, proszę, do mnie! A gdy się zbliżyli, rzekł: Jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 45, werset 4 Józef zaś rzekł do braci swoich: Zbliżcie się, proszę, do mnie! A gdy się zbliżyli, rzekł: Jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu.

Wyjaśnienie tego obrazu

W więzieniu Józef udziela właściwego wyjaśnienia snów podczaszemu i piekarzowi. Wówczas faraon pozwala podczaszemy wrócić do swojej funkcji. Dwa lata po tych wydarzeniach, faraon śni dwa sny. Podczaszy przypomina sobie o darze Józefa. Józef ma więc przyjść, aby wyjaśnić sny faraona. Właściwe wyjaśnienie i mądra rada, którą Józef udziela, skłaniają faraona do mianowania Józefa namiestnikiem Egiptu. To, co faraon śnił, spełnia się: nadchodzi siedem lat obfitego plonu, a potem siedem lat suszy i głodu. W latach niedostatku, bracia Józefa również przybywają do Egiptu, aby kupić zboże. Józef ich rozpoznaje. Jednak bracia nie rozpoznają Józefa. Następuje kilka spotkań, podczas których Józef wystawia ich na różne próby, aby sprawdzić, czy zmienili się w swoim zachowaniu od dnia, kiedy go sprzedali do Egiptu. Bracia rzeczywiście dają dowód na zmianę. Wtedy Józef nie może się już powstrzymać i wyraża swoje emocje. Ujawnia się jako ich brat Józef, którego uważali za martwego. Bracia zostają ogarnięci przerażeniem, tak że nie są w stanie odpowiedzieć Józefowi. Jednak u Józefa nie ma śladu żądzy zemsty. W Księdze Rodzaju 50 podsumowuje to, co się wydarzyło: “Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud.” Po prawej stronie obrazu widać egipskie malowidło ścienne przedstawiające zbieranie plonów. Na krześle Józefa widoczny jest stylizowany cep do młócenia: symbol płodności.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?