Wróć do przeglądu

Raj

Księga Rodzaju 2:20

Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 2 wersety 19 i 20 19 Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. 20 Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia.

Wyjaśnienie tego obrazu

W Księdze Rodzaju, pierwszej księdze Pisma Świętego, czytamy o Bogu, który stwarza niebo i ziemię: morze, ląd, drzewa, kwiaty, słońce, księżyc, gwiazdy, ptaki, ryby i wszystkie inne zwierzęta. Nazywamy to stworzeniem: Bóg tworzy coś, czego wcześniej nie było. Na końcu Bóg stwarza człowieka. Nadaje mu imię Adam. Ten człowiek jest stworzony ‘na obraz Boga’. W przeciwieństwie do zwierząt, jest zdolny do osobistej relacji z Bogiem. Adam otrzymuje szczególną rolę: ma ‘uprawiać i strzec’ ogródu Eden, raju, w którym mieszka, oraz dbać o stworzenie. Człowiek jest koroną stworzenia. Na obrazie jest to symbolizowane poprzez rękę na głowie lwa, ‘króla zwierząt’. Pozycja Adama jest również wyrażona w geście na środku obrazu. W raju Adam otrzymuje zadanie nadania nazw wszystkim zwierzętom. Bóg daje Adamowi żonę, Ewę. Razem żyją w pokoju z Bogiem, sobą i stworzeniem. ‘I widział Bóg, że to było dobre.’

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?