Wróć do przeglądu

Józef przytula swoich braci

Księga Rodzaju 45:14-15

Potem rzucił się na szyję bratu swemu Beniaminowi i płakał. Beniamin też płakał w objęciach jego, Następnie ucałował wszystkich braci swoich i płakał obejmując ich, po czym rozmawiali z nim bracia jego.

Pełny tekst biblijny

Księga Rodzaju 45, wersety 14 i 15 14 Potem rzucił się na szyję bratu swemu Beniaminowi i płakał. Beniamin też płakał w objęciach jego, 15 Następnie ucałował wszystkich braci swoich i płakał obejmując ich, po czym rozmawiali z nim bracia jego.

Wyjaśnienie tego obrazu

Gdy Józef ujawnił się swoim braciom, przemawia do nich. Z jego słów nie wynika żadna nuta żalu za to, że sprzedali go jako niewolnika. Zwraca im uwagę, że Bóg dopuścił do tego wszystkiego, aby ocalić ich rodzinę od głodu. “Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg...” Księga Rodzaju 45, werset 8. Józef nakazuje im szybko przyprowadzić jego ojca Jakuba do Egiptu, razem z całym jego mieniem i potomstwem. Będą mogli zamieszkać w krainie Goszen, blisko Józefa. Następnie wita ich emocjonalne. Najpierw obejmuje ramionami swojego brata Beniamina - również syna Rachel - i płacze. A potem także swoich innych braci. Po lewej strony obrazu widzisz stół do wspólnego jedzenia: symbol odnowionej relacji między Józefem a jego braćmi. Porówniania z życiem Jezusa: Józef zostaje rozpoznany przez swoich braci. Księga Rodzaju 45. Również Jezus zostanie rozpoznany przez swoich rodaków jako ich brat, który okaże się być Mesjaszem. Księga Zachariasza 12, werset 10: “Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.” Zobacz także Księga Zachariasza 13, werset 1. List do Rzymian 11, werset 26: “I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.”

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?