Wróć do przeglądu

‘Oto Człowiek!’, Jezus przed Piłatem

Ewangelia Jana 19:5

Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I rzekł im Piłat: Oto człowiek!

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Jana 19, wersety od 1 do 6 1 Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. 2 A żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, 3 A podchodząc do niego, mówili: Witaj, królu żydowski; i wymierzali mu policzki. 4 A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: Oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. 5 Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I rzekł im Piłat: Oto człowiek! 6 A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: Ukrzyżuj, ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję.

Wyjaśnienie tego obrazu

Jezus jest fałszywie oskarżony przez żydowskich arcykapłanów, a ich celem jest sprawienie, aby rzymski namiestnik Piłat pozwolił na Jego śmierć. Sanhedryn, czyli Wysoka Rada Judaizmu, składająca się z arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych, właśnie wydała wyrok, że Jezus zasłużył na karę śmierci, ponieważ określił siebie jako Syna Bożego - czyli Mesjasza, Chrystusa. Mesjasz to tytuł królewski. Jezus rzeczywiście określił siebie jako Mesjasza. On jest Królem, ale Królem Królestwa, które nie jest z tego świata. Ewangelia Jana 18, werset 36. Rzymski namiestnik pozwala Sanhedrynowi na wydanie wyroku śmierci, ale nie na jego wykonanie. Dlatego arcykapłani i uczniowie Pisma domagają się od Piłata, aby skazał Jezusa na śmierć. W rezydencji rzymskiego sądu oskarżają Jezusa o to, że określił siebie jako króla Żydów. Mają nadzieję, że Piłat potraktuje ten tytuł politycznie i pozwoli na Jego śmierć, widząc w Nim zagrożenie dla imperium rzymskiego. Piłat przesłuchuje Jezusa, ale stwierdza, że jest niewinny. Mimo to skazuje Go na chłostanie. Po chłostaniu Piłat wyprowadza Jezusa na zewnątrz i mówi: “Oto Człowiek!” Może tym chciał powiedzieć: “Czy mam się bać tego żałosnego, biednego człowieka?” Słowa “Oto Człowiek” mogą nas również zachęcić do spojrzenia na tego Człowieka z duchowego punktu widzenia: Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Księga Izajasza 53, werset 5. Zobacz także: Psalm 22, wersety 7 i 12. Psalm 27, werset 12. Psalm 35, wersety 11 i 12. Psalm 41, wersety od 5 do 9. Psalm 109, wersety od 1 do 6.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?