Wróć do przeglądu

Umycie nóg

Ewangelia Jana 13:3-5

Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Jana 13, wersety od 2 do 17 2 A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, 3 Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, 4 Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. 5 Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. 6 Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi? 7 Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. 8 Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich! Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. 9 Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. 10 Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. 11 Wiedział bowiem, kto go ma wydać; dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. 12 Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? 13 Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim. 14 Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. 15 Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem. 16 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. 17 Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie.

Wyjaśnienie tego obrazu

Jezus, Syn Boży, upokarza się, umywając stopy swoich uczniów. To było właściwie zadanie niewolnika. Robi to, aby dać im przykład. Tak też Jego uczniowie powinni myć sobie nawzajem stopy, to znaczy: być gotowymi służyć sobie nawzajem. List do Filipian 2, werset 3 I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo