Wróć do przeglądu

Bój z Amalekitami

Księga Wyjścia 17:12

Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego, i usiadł na nim; Aaron zaś i Chur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca.

Pełny tekst biblijny

Księga Wyjścia 17, wersety od 8 do 16 8 I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. 9 Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: Wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. 10 Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Chur weszli na szczyt wzgórza. 11 Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. 12 Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego, i usiadł na nim; Aaron zaś i Chur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. 13 Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. 14 Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymażę pamięć o Amalekitach pod niebem. 15 Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go: Pan sztandarem moim! 16 I rzekł: Przyłóż rękę do sztandaru Pana; wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie!

Wyjaśnienie tego obrazu

Amalekici, potomkowie Ezawa, atakują Izraelitów w obozie Refidim, niedaleko góry Synaj. Izraelici muszą nauczyć się polegać na Bogu w pustyni. Nie tylko Bóg daje im wodę z kamienia i mannę jako pożywienie, ale również w walce muszą Mu zaufać. Mojżesz daje Jozuemu polecenie wyruszenia do walki przeciwko Amalekitom, ale w walce zwycięstwo jest możliwe tylko dzięki pomocy Bożej. Izrael to lud Boży, a kto walczy przeciwko Izraelowi, walczy przeciwko Bogu. Zobacz Księgę Wyjścia 17, werset 16. Mojżesz trzyma laskę, przez którą Bóg dokonał wielu cudów w Egipcie, jako sztandar, znak w walce. Gdy Mojżesz opuszcza ręce z laską ze względu na zmęczenie, Amalekici zyskują przewagę. Aaron i Chur pomagają Mojżeszowi podtrzymać laskę w górze. Wtedy Izraelici pokonują Amalekitów. Ksiega Psalmów 20, wersty od 6 do 8: “Będziemy się weselić ze zwycięstwa twego I w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary! Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje! Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego Przez potężną pomoc prawicy swojej. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, Lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego.” Czytaj również Księgę Izajasza 31, gdzie wspomniana jest walka Pana za Syjon, to znaczy za Jeruzalem. Chrześcijan obowiązuje udział w błogosławieństwie Bożego przymierza z Abrahamem. W duchowej walce, jaką toczą przeciwko demonicznym mocarstwom, mogą zwyciężyć tylko wtedy, gdy będą “przywdziani w całą zbroję Bożą”. List Pawła do Efezjan 6, wersety od 10 do 18.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?