Wróć do przeglądu

Przez dolinę

Psalmy 23:4

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

Pełny tekst biblijny

Psalm 23 1 Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. 2 Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. 3 Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje. 4 Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. 5 Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. 6 Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

Wyjaśnienie tego obrazu

W Psalmie 23 Dawid, psalmista, opisuje, że Pan jest jego Pasterzem, który się o niego troszczy, prowadzi go i zapewnia wszystkie fizyczne i duchowe potrzeby. Dotyczy to go osobiście. W Biblii Pan jest również nazywany Pasterzem całego narodu Izraela, na przykład w Psalmie 28, werset 9 i Psalmie 80, werset 2. W Psalmie 23 werset 4 ‘owca’ zwraca się do Pasterza. To świadczy o osobistym związku. “Przechodzenie przez dolinę” oznacza podróż, bycie w drodze. Owce spędzają lato w bezpośredniej bliskości pasterza, który prowadzi je na wyżej położone pastwiska. Najlepsza trasa prowadzi przez doliny. Tam nachylenia są najmniejsze. Jest tam również wystarczająca ilość wody i pożywienia na drodze. W tych dolinach czyhają jednak niebezpieczeństwa: dzikie zwierzęta, które mogą zaatakować owce, niespodziewane burze, które mogą zamienić strumienie w rwące potoki i kamienie mogą spaść ze zbocza góry. Pasterz jest tam, aby zapewnić odpowiednią ochronę na czas. “Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.” Kij to rodzaj pałki o długości nie przekraczającej metra, z rzemykiem na końcu, który wykwalifikowany pasterz może celnie rzucić w kierunku drapieżcy lub odłączonej od stada owcy. W ten sposób pasterz chroni stado. Laksa jest dłuższa i cieńsza od pałki i ma zagięty koniec. Dzięki niej pasterz może kierować owce we właściwym kierunku. Za pomocą zagiętego końca można wydobyć owcę z dołka lub szczeliny. Owca, która przez cały dzień szuka pożywienia, orientuje się głównie za pomocą słuchu. Stukanie pasterskiego kija o ziemię informuje, w którą stronę porusza się pasterz. Dźwięk kija daje owcom poczucie bliskości pasterza. Laska i kij symbolizują Słowo Pasterza. Jego wypowiedziane chęci i zamiary wobec ludzkości. Kij - lub berło - odnosi się przede wszystkim do aspektu karzącego Słowa, a laska bardziej do delikatnej korekty, kierunku i pewności. Psalm 119, werset 176: Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi twego, Bo nie zapomniałem o przykazaniach twoich. Ewangelia Marka 6, werset 34: A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. W Ewangelii Jana 10, werset 11 Jezus mówi: “Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.” Pierwszy List Piotra 2, werset 25: Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?