Wróć do przeglądu

Jezus ucisza burzę

Ewangelia Mateusza 8:23-27

A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy! A On rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?

Pełny tekst biblijny

Ewangelia Mateusza 8, wersety od 23 do 27 23 A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. 24 I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. 25 I podszedłszy do niego zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy! 26 A On rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. 27 Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?

Wyjaśnienie tego obrazu

Porównaj ten fragment biblijny z Ewangelią Marka 4, wersety od 35 do 41 i Ewangelia Łukasza 8, wersety od 22 do 25. Po męczącym dniu, w którym Jezus wiele nauczał, chce przepłynąć jezioro Galilejskie. Jego uczniowie wchodzą za Nim do łodzi. Teksty tuż przed tą historią mówią o podążaniu za Jezusem. Zobacz: Ewangelię Mateusza 8, wersety od 18 do 22. Jezus zasypia na tyle łodzi, oparty o poduszkę. Ta “poduszka” to worek z piaskiem, który używany jest do stabilizacji łodzi. Ewangelia Marka 4, werset 38. Wtedy podnosi się silna burza. Uczniowie, którzy byli rybakami z zawodu i znali sytuację na jeziorze, nie mogą zapobiec temu, że łódź zaczyna tonąć. W tej sytuacji budzą Jezusa i wołają: “Panie, ratuj, giniemy!” W ich strachu jest jednak świadomość, że On może pomóc. Jezus budzi się i pyta ich, dlaczego są tak przerażeni. “Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni?” Ewangelia Łukasza 8, werset 25. Następnie wstaje i “gromi” wiatr i morze. I nastaje całkowita cisza. Uczniowie boją się teraz z innego powodu i mówią: “Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?” Ten cud dowodzi boskiego autorytetu Pana Jezusa. Nikt bowiem nie może tak rządzić i gromić żywiołami jak tylko Bóg. Również Stary Testament mówi o tym w Psalmie 89, werset 9 i 10: Panie, Boże Zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność twoja otacza cię. Ty panujesz nad morzem nieokiełznanym, Gdy fale jego się podnoszą, Ty je uśmierzasz. Zobacz również Psalm 65, werset 8. Psalm 93, werset 4. Psalm 107, wersety od 23 do 32. Księgę Izajasza 51, wersety 9 i 10. Jezus nie tylko udowodnił swoją moc nad chorobami i demonami, uwolniając od nich ludzi. W tej historii pokazuje także swoją władzę nad elementami natury. To dowodzi, że jest On więcej niż tylko człowiekiem: Jest jednością z Bogiem Ojcem. W Ewangelii Łukasza 9, werset 20 Jezus pyta: “A wy za kogo mnie macie?” Piotr odpowiedział: “Za Chrystusa, Syna Bożego.” Kościół bywa czasem porównywany do łodzi. Mogą pojawić się różne burze, które grożą zniszczeniem “łodzi”: prześladowania, fałszywa nauka, grzech, opór ze strony diabła. Odpór, który spotyka Jezusa na świecie, również dotyka Jego uczniów. Zauważalne jest, że Szatan w Księdze Joba otrzymał od Boga pozwolenie na zniszczenie wszystkiego, co miał Job, poza jego życiem. W Księdze Joba 1, werset 19 mówi się o wietrze burzowym, który powalił dom, w którym były dzieci Joba. Czyżby również Szatan miał udział w burzy na jeziorze? Słowo “gromić” jest także używane, gdy Jezus zwraca się do demonów i mocy chorób. Jakby nie było, Pan Kościoła w każdej burzy ma moc nad siłami, które zagrożą kościołowi. Ta historia apeluje do uczniów Jezusa, aby w każdej sytuacji wierzyli w Niego i polegali na Nim.

Zadaj pytanie dotyczące tego obrazu

Pobierz obraz za darmo Wolisz wydruk na płótnie?